Poznaj Dubeczno

Zapoznaj się z najważniejszymi obiektami w Dubecznie.                                                                   

więcej informacji »

Na łonie natury

Dubeczno jest miejscem wyjątkowym. Zamieszkują tu rzadkie gatunki zwierząt.                                                              

więcej informacji »

Dołącz do nas

Siłą naszego stowarzyszenia są członkowie na ogół mieszkańcy Dubeczna, ludzie gospodarczy, pomysłowi, wytrwali w dążeniu do celu. 

więcej informacji »

facebook likebox joomla module

Dołącz do nas

Przynieś wypełnioną deklarację na jedno z naszych spotkań i stań się jednym z nas!

Deklaracja dostępna tutaj.

O nas

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Lepsza Przyszłość Gminy Hańsk jest organizacją pozarządową zarejestrowaną we wrześniu 2008 r., powstałą z inicjatywy obecnych i byłych mieszkańców Dubeczna, którzy czują się odpowiedzialni za rozwój miejscowości oraz gminy i pragną, by jej potencjał był w pełni wykorzystany. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowy dom kultury, jeden z symboli dawnej świetności Dubeczna, którego dumą są także huta szkła oraz stadion sportowy.

więcej informacji »

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych
Lepsza Przyszłość Gminy Hańsk

 

Dubeczno, ul. Szkolna 5,
22-235 Hańsk Pierwszy
tel. 575-833-442,
e-mail: sil.dubeczno@gmail.com
www.dubeczno.pl
www.fb.com/sillepszaprzyszlosc

83 2130 0004 2001 0474 6731 0001
NIP: 565-150-96-70
REGON: 060406528
wpisane do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000313070

Dnia 29 stycznia odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia. Walne Zgromadzenie udzieliło Zarządowi absolutorium za 2015 r. oraz przyjęło plan pracy na rok 2016. Przedstawiono Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie merytoryczne i sprawozdanie finansowe Zarządu oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Ponadto odbyły się wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia na kadencję 2016-2017. Prezesem Stowarzyszenia pozostał Piotr Kazanecki, Wiceprezesem została Ewa Maszewska, stanowisko Skarbnika powierzono po raz drugi Dorocie Szelągowskiej. Ponadto Członkami Zarządu zostali Małgorzata Kończal oraz Waldemar Kacprzak. Skład Komisji Rewizyjnej przedstawia się następująco: Barbara Piasecka (Przewodnicząca) oraz Barbara Korona i Zofia Michałowicz.
 
Na naszym fanpage'u oraz stronie internetowej znajduje się terminarz naszych comiesięcznych spotkań. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.