Poznaj Dubeczno

Zapoznaj się z najważniejszymi obiektami w Dubecznie.                                                                   

więcej informacji »

Na łonie natury

Dubeczno jest miejscem wyjątkowym. Zamieszkują tu rzadkie gatunki zwierząt.                                                              

więcej informacji »

Dołącz do nas

Siłą naszego stowarzyszenia są członkowie na ogół mieszkańcy Dubeczna, ludzie gospodarczy, pomysłowi, wytrwali w dążeniu do celu. 

więcej informacji »

Facebook

Dołącz do nas

Przynieś wypełnioną deklarację na jedno z naszych spotkań i stań się jednym z nas!

Deklaracja dostępna tutaj.

O nas

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Dubeczno - Polesie Zachodnie" jest organizacją pozarządową zarejestrowaną we wrześniu 2008 r., powstałą z inicjatywy obecnych i byłych mieszkańców Dubeczna, którzy czują się odpowiedzialni za rozwój miejscowości i pragną, by jej potencjał był w pełni wykorzystany. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowy dom kultury, jeden z symboli dawnej świetności Dubeczna, którego dumą są także huta szkła oraz stadion sportowy.

więcej informacji »

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych
„Dubeczno – Polesie Zachodnie”

 

Dubeczno, ul. Szkolna 5,
22-235 Hańsk Pierwszy
tel. 575-833-442,
e-mail: sil.dubeczno@gmail.com
www.dubeczno.pl
www.facebook.com/sildubeczno

83 2130 0004 2001 0474 6731 0001
NIP: 565-150-96-70,
REGON: 060406528,
wpisane do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000313070

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Dubeczno - Polesie Zachodnie" jest organizacją pozarządową zarejestrowaną we wrześniu 2008 r., powstałą z inicjatywy obecnych i byłych mieszkańców Dubeczna, którzy czują się odpowiedzialni za rozwój miejscowości i pragną, by jej potencjał był w pełni wykorzystany. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowy dom kultury, jeden z symboli dawnej świetności Dubeczna, którego dumą są także huta szkła oraz stadion sportowy. Właśnie pamięć o wyjątkowo bogatej działalności kulturalnej i sportowej prowadzonej w przeszłości na terenie tej robotniczej osady (dziś siedziby największego zakładu pracy w powiecie włodawskim!), zmotywowała nas do zorganizowania się w stowarzyszenie. Fakt, iż dzięki tej działalności byli i obecni mieszkańcy mieli możliwość realizowania swoich talentów i zainteresowań, a Dubeczno "tętniło” życiem skłonił nas do podjęcia próby odbudowania w sobie i współmieszkańcach motywacji do działań na rzecz naszej małej ojczyzny.

Początki są zawsze trudne: brak funduszy, niewystarczające doświadczenie, niedowierzanie, że jednak może się udać, dają się czasem we znaki. Jednak upór grupy inicjatywnej Stowarzyszenia oraz wsparcie przyjaciół okazały się wystarczające do zorganizowania kilku imprez kulturalnych, m.in. koncertu zespołu wokalnego Saratowska Polonia (Rosja), zabaw andrzejkowych i sylwestrowych, Wieczorków Wspomnień (7 edycji) a także znakomitej Majówki Rodzinnej (8 edycji) oraz Dnia Polesia Zachodniego (6 edycji), które zgromadziły uczestników z całej gminy i wielu gości z całej Polski odwiedzających rodziny w tych stronach. Ponadto Stowarzyszenie wspólnie z Hutnikiem Dubeczno zorganizowało Turniej Dzikich Drużyn Piłkarskich (5 edycji). Dzięki inicjatywie członków Stowarzyszenia w domu kultury dokonuje się wreszcie długo oczekiwanych remontów oraz przywraca się profesjonalną działalność instruktorską dla naszych dzieciaków. Jeszcze jedną z ważnych inicjatyw członków Stowarzyszenia było odbudowanie drużyny piłki nożnej Hutnik Dubeczno, nawiązującej do rekordowo długiej 60-letniej działalności tej sportowej sekcji. Zaangażowanie i wsparcie materialne przyjaciół Hutnika wraz z urzędem Gminy Hańsk pozwala wierzyć, że teraz będzie tylko lepiej. Olbrzymim sukcesem okazała się być wystawa "Huta Szkła w Dubecznie w XX w.", którą można podziwiać w muzeach i bibliotekach na terenie całego kraju.

Najbliższe plany obejmują m.in. rajdy rowerowe, spływy kajakowe, organizowanie dni dziecka, Turniejów Dzikich Drużyn Piłkarskich oraz Dni Polesia Zachodniego. W dalszej perspektywie mamy m.in. Festiwal Szkła związany z wyjątkową w skali kraju ręczną produkcją w Hucie Dubeczno. Chcemy też na naszych stronach internetowych przybliżyć bardzo ciekawą historię naszej miejscowości oraz zapoznać potencjalnych turystów z walorami przyrodniczymi okolic Dubeczna. Wszystkich obecnych i byłych mieszkańców zapraszamy do współpracy na rzecz Stowarzyszenia, które powstało, aby w Dubecznie żyło się ciekawie. Czekamy na wasze pomysły, sugestie i osobiste zaangażowanie, dzięki którym będziemy w stanie wspólnie uczynić Dubeczno miejscem JEDYNYM NA ŚWIECIE, w którym warto mieszkać i do którego warto powracać.