Poznaj Dubeczno

Zapoznaj się z najważniejszymi obiektami w Dubecznie.                                                                   

więcej informacji »

Na łonie natury

Dubeczno jest miejscem wyjątkowym. Zamieszkują tu rzadkie gatunki zwierząt.                                                              

więcej informacji »

Dołącz do nas

Siłą naszego stowarzyszenia są członkowie na ogół mieszkańcy Dubeczna, ludzie gospodarczy, pomysłowi, wytrwali w dążeniu do celu. 

więcej informacji »

Dołącz do nas

Przynieś wypełnioną deklarację na jedno z naszych spotkań i stań się jednym z nas!

Deklaracja dostępna tutaj.

O nas

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Lepsza Przyszłość Gminy Hańsk jest organizacją pozarządową zarejestrowaną we wrześniu 2008 r., powstałą z inicjatywy obecnych i byłych mieszkańców Dubeczna, którzy czują się odpowiedzialni za rozwój miejscowości oraz gminy i pragną, by jej potencjał był w pełni wykorzystany. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowy dom kultury, jeden z symboli dawnej świetności Dubeczna, którego dumą są także huta szkła oraz stadion sportowy.

więcej informacji »

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych
Lepsza Przyszłość Gminy Hańsk

 

Dubeczno, ul. Szkolna 5,
22-235 Hańsk Pierwszy
tel. 575-833-442,
e-mail: sil.dubeczno@gmail.com
www.dubeczno.pl
www.fb.com/sillepszaprzyszlosc

83 2130 0004 2001 0474 6731 0001
NIP: 565-150-96-70
REGON: 060406528
wpisane do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000313070

Miejscowość Dubeczno położona jest w gminie Hańsk, powiecie włodawskim, województwie lubelskim (23°26’E i 51°26’N ). Jej nazwa, wg Słownika nazw własnych Polski pochodzi od „dąbka” (mały dąb). Pod względem obszaru i liczby ludności jest największą miejscowością w gminie, rozległą obszarowo o charakterze kolonijnym, z centrum wokół huty szkła i domu kultury. Zajmuje powierzchnie 2,542ha. Według danych USC w Hańsku z 26. 06. 2009r. mieszkają tu na stałe 1082 osoby, w tym 555 kobiet i 527 mężczyzn. W Dubecznie jest 315 gospodarstw domowych , w tym 143 w domach jednorodzinnych i 172 w budynkach wielorodzinnych. Dubeczno położone jest w otulinie Poleskiego Krajobrazu Chronionego. Swym zasięgiem terytorialnym obejmuje rozległy kompleks torfowisk, bagien i lasów oraz Jezioro Dubeczyńskie o powierzchni ok. 4 ha. Torfowisko „Dubeczno” przez ponad sto lat było ściśle związane z hutą szkła. Wykorzystywano tu drewno pochodzące z okolicznych lasów, w tym także lasów torfowiska. Od około 1870 roku wykorzystywano także torf, w wyniku czego w południowej części torfowiska powstały liczne wyrobiska zwane „torfiankami” (torfiarkami). Na torfowisku „Dubeczno” i okolicach Jeziora Dubeczyńskiego występują rzadkie gatunki flory i fauny. Rosną licznie wierzby (borówkolistna i lapońska), brzoza niska, trzy gatunki rosiczek (wąskolistna, okrągłolistna, pośrednia), aldrowanda pęcherzykowata (rzadka roślina owadożerna), turzyce, rzadkie paprocie (gnidosz królewski i błotny, narecznica grzebieniasta), widłaki (jałowcowy i goździsty), goryczka, grążel, grzybień, storczyki, centuria pospolita i inne. W sumie odnotowano 25 gatunków roślin objętych ochroną prawną lub rzadkich w Polsce i regionie. Spośród ptaków gnieździ się tu między innymi żuraw, łabędź niemy a do nie dawna cietrzew. Wiele rzadkich ptaków przylatuje tu na żer albo odpoczynek. Występuje kilka rzadkich motyli związanych z torfowiskami. Stwierdzono aż sześć gatunków gadów: jaszczurka zwinka i żyworodka, padalec, żmija zygzakowata, zaskroniec oraz żółw błotny. Spośród ssaków występują gatunki obecne w całym kraju. Okolica jeziora i torfowiska posiada urokliwe zakątki interesujące pod względem florystycznym, faunistycznym, geologicznym a przede wszystkim estetycznym. Ze względu na spore zalesienie i bagna okolica bogata jest w zróżnicowane runo leśne: różnorodne jagody (bagienna (łohynia), żurawiny, maliny, jeżyny, borówki czerwone i czarne, poziomki) i masowo występujące grzyby. W Dubecznie znajduje się największy w powiecie włodawskim zakład pracy – huta szkła, założona w 1872 roku. Do II wojny światowej właścicielem huty była żydowska rodzina Szuldbergów. Tuż przed wojną huta zatrudniała około 480 robotników. W 1945 roku huta wznowiła produkcje, upaństwowiono ją w 1949 roku. Obecnie właścicielem huty jest Tadeusz Wrześniak. Obecnie zatrudnia około 420 pracowników. Praca w hucie jest podstawowym źródłem utrzymania większości mieszkańców. Odkąd istnieje, to właśnie fabryka wyznaczała rytm życia kolejnych pokoleń. Rolnictwo w Dubecznie stanowi minimalne źródło utrzymania, hodowlą zwierząt i uprawą roślin zajmuje się znikoma liczba mieszkańców, głównie w starszym wieku produkując na własne potrzeby. Wynika to z jakości gleb – piaszczyste klasy V i VI oraz podmokłe torfowiska i bagna. W miejscowości działa 17 podmiotów gospodarczych (produkcja 2, usługi 4, handel 9, inne 2). W Dubecznie znajduje się przedwojenny budynek szkolny oddany do użytku w 1930 (1931?) roku. Jak na tamte czasy był to obiekt przestronny i nowoczesny, i stanowił chlubę tutejszych i okolicznych mieszkańców. Do wybuchu II wojny światowej mieściła się tutaj siedmioklasowa Szkoła Powszechna, w której naukę pobierało 603 uczniów, pracowało 8 nauczycieli i dwoje woźnych. W 1935 roku nadano szkole imię Marszałka Józefa Piłsudskiego, a w 1936 roku – sztandar. W czasie okupacji przez krótki okres istniała szkoła polska i ukraińska w jednym budynku. W roku 1944 budynek podpalono – pozostały tylko mury bez dachu. Po wyzwoleniu prace remontowe postępowały powoli. Wszystkie siedem oddziałów z liczbą 144 uczniów rozpoczęły naukę w jednym budynku dopiero w 1951 roku. Od tego czasu budynek służył głównie szkolnictwu podstawowemu (na przełomie lat 60 i 70 mieściła się tu też Szkoła Przysposobienia Rolniczego). W 1999 roku przywrócono Szkole Podstawowej imię Marszałka Józefa Piłsudskiego a właściciel huty ufundował sztandar. W tym samym roku w wyniku reformy szkolnictwa powołano w Dubecznie Gimnazjum Publiczne dla potrzeb młodzieży całej gminy Hańsk i ulokowano je w budynku Szkoły Podstawowej. Obie szkoły uczyły się w jednym budynku, do czasu 31 sierpnia 2001 roku, kiedy to zlikwidowano Szkołę Podstawową w Dubecznie. Gimnazjum rozpoczęło samodzielną egzystencję. W czerwcu 2009 roku uczyło się tam 152 uczniów w siedmiu oddziałach. Pracowało na pełnym etacie 11 nauczycieli i 4 w niepełnym wymiarze zajęć. Zatrudnionych było też 6 pracowników niepedagogicznych. W Dubecznie jest kościół parafialny wybudowany w latach 1984 – 1986 w stylu współczesnym. Parafię rzymsko – katolicką erygowano w 1989 przez biskupa siedleckiego Jana Mazura. Według ksiąg metrykalnych w roku 1989 parafia liczyła 997 wiernych. W Dubecznie usytuowany jest stadion sportowy, wybudowany z inicjatywy i przy zaangażowaniu mieszkańców. Jak na stosunkowo małą miejscowość jest obiektem imponującym zarówno pod względem funkcjonalności jak i wielkości. Działalność sportowa prowadzona jest przez Stowarzyszenie Klub Sportowy „Hutnik”, który działa już prawie 70 lat. W centrum Dubeczna wybudowano w latach 60 dom kultury z inicjatywy i przy dużym zaangażowaniu społeczeństwa. Stanowił dumę mieszkańców, tętnił życiem kulturalnym, rekreacją i rozrywką. Społeczeństwo Dubeczna zrzeszone jest w następujących formach: Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Lepsza Przyszłość Gminy Hańsk; Stowarzyszeni Klub Sportowy „Hutnik” Dubeczno; koło wędkarskie; koło łowieckie „Cietrzew”; Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Dubecznie; zespół wokalny „Seniorki”, Zespół Cort, Zespół „Balance”.