Poznaj Dubeczno

Zapoznaj się z najważniejszymi obiektami w Dubecznie.                                                                   

więcej informacji »

Na łonie natury

Dubeczno jest miejscem wyjątkowym. Zamieszkują tu rzadkie gatunki zwierząt.                                                              

więcej informacji »

Dołącz do nas

Siłą naszego stowarzyszenia są członkowie na ogół mieszkańcy Dubeczna, ludzie gospodarczy, pomysłowi, wytrwali w dążeniu do celu. 

więcej informacji »

Dołącz do nas

Przynieś wypełnioną deklarację na jedno z naszych spotkań i stań się jednym z nas!

Deklaracja dostępna tutaj.

O nas

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Lepsza Przyszłość Gminy Hańsk jest organizacją pozarządową zarejestrowaną we wrześniu 2008 r., powstałą z inicjatywy obecnych i byłych mieszkańców Dubeczna, którzy czują się odpowiedzialni za rozwój miejscowości oraz gminy i pragną, by jej potencjał był w pełni wykorzystany. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowy dom kultury, jeden z symboli dawnej świetności Dubeczna, którego dumą są także huta szkła oraz stadion sportowy.

więcej informacji »

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych
Lepsza Przyszłość Gminy Hańsk

 

Dubeczno, ul. Szkolna 5,
22-235 Hańsk Pierwszy
tel. 575-833-442,
e-mail: sil.dubeczno@gmail.com
www.dubeczno.pl
www.fb.com/sillepszaprzyszlosc

83 2130 0004 2001 0474 6731 0001
NIP: 565-150-96-70
REGON: 060406528
wpisane do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000313070

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Lepsza Przyszłość Gminy Hańsk jest organizacją pozarządową zarejestrowaną we wrześniu 2008 r., powstałą z inicjatywy obecnych i byłych mieszkańców Dubeczna, którzy czują się odpowiedzialni za rozwój miejscowości i gminy pragną, by ich potencjał był w pełni wykorzystany. Siedzibą Stowarzyszenia jest Dom Kultury w Dubecznie, jeden z symboli dawnej świetności miejscowości, której dumą są także huta szkła oraz stadion sportowy. Pamięć o wyjątkowo bogatej działalności kulturalnej i sportowej prowadzonej w przeszłości na terenie tej robotniczej osady (dziś siedziby największego zakładu pracy w powiecie włodawskim), zmotywowała nas do zorganizowania się w stowarzyszenie.

Fakt, iż dzięki tej działalności byli i obecni mieszkańcy mieli możliwość realizowania swoich talentów i zainteresowań, a Dubeczno "tętniło” życiem skłonił nas do podjęcia próby odbudowania w sobie i współmieszkańcach motywacji do działań na rzecz naszej małej ojczyzny.

Początki są zawsze trudne: brak funduszy, niewystarczające doświadczenie, niedowierzanie, że jednak może się udać, dają się czasem we znaki. Jednak dzięki uporowi grupy inicjatywnej Stowarzyszenia oraz wsparcia przyjaciół udało się zorganizować wiele imprez kulturalnych, m.in. koncert zespołu wokalnego Saratowska Polonia z Rosji, zabawy andrzejkowe i sylwestrowe, kilka Wieczorków Wspomnień, a także znakomite imprezy z cyklu Majówka Rodzinna oraz Dzień Polesia Zachodniego, które zgromadziły uczestników z całej gminy i wielu gości z Polski, odwiedzających rodziny i znajomych w tych stronach. Ponadto Stowarzyszenie wspólnie z Klubem Sportowym „Hutnik” Dubeczno zorganizowało kilka edycji Turnieju Dzikich Drużyn Piłkarskich. Dzięki inicjatywie członków Stowarzyszenia w domu kultury dokonuje się wreszcie długo oczekiwanych remontów oraz przywraca się profesjonalną działalność instruktorską dla naszych dzieciaków. Jeszcze jedną z ważnych inicjatyw członków Stowarzyszenia było odbudowanie drużyny piłki nożnej Hutnik Dubeczno, nawiązującej do rekordowo długiej 70-letniej działalności tej sportowej sekcji. Zaangażowanie i wsparcie materialne przyjaciół Hutnika wraz z urzędem Gminy Hańsk pozwala wierzyć, że teraz będzie tylko lepiej. Olbrzymim sukcesem okazała się być wystawa "Huta Szkła w Dubecznie w XX w.", którą można podziwiać w muzeach i bibliotekach na terenie całego kraju.

Nasze najbliższe plany obejmują m.in. kolejne edycje Dnia Polesia Zachodniego, Dnia Hutnika, powstałego na kanwie dotychczasowych Majówek Rodzinnych, a także działalność wystawienniczą i wydawniczą. Rozwój współpracy z innymi podmiotami, w szczególności kołami gospodyń wiejskich i jej rozszerzenie na inne miejscowości gminy Hańsk spowodowało niedawną zmianę nazwy z Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Dubeczno – Polesie Zachodnie” na Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Lepsza Przyszłość Gminy Hańsk.

Wszystkich obecnych i byłych mieszkańców zapraszamy do współpracy na rzecz Stowarzyszenia. Czekamy na wasze pomysły, sugestie i osobiste zaangażowanie, dzięki którym będziemy w stanie wspólnie uczynić naszą gminę miejscem JEDYNYM NA ŚWIECIE, w którym warto mieszkać i do którego warto powracać.