Poznaj Dubeczno

Zapoznaj się z najważniejszymi obiektami w Dubecznie.                                                                   

więcej informacji »

Na łonie natury

Dubeczno jest miejscem wyjątkowym. Zamieszkują tu rzadkie gatunki zwierząt.                                                              

więcej informacji »

Dołącz do nas

Siłą naszego stowarzyszenia są członkowie na ogół mieszkańcy Dubeczna, ludzie gospodarczy, pomysłowi, wytrwali w dążeniu do celu. 

więcej informacji »

facebook likebox joomla module

Dołącz do nas

Przynieś wypełnioną deklarację na jedno z naszych spotkań i stań się jednym z nas!

Deklaracja dostępna tutaj.

O nas

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Lepsza Przyszłość Gminy Hańsk jest organizacją pozarządową zarejestrowaną we wrześniu 2008 r., powstałą z inicjatywy obecnych i byłych mieszkańców Dubeczna, którzy czują się odpowiedzialni za rozwój miejscowości oraz gminy i pragną, by jej potencjał był w pełni wykorzystany. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowy dom kultury, jeden z symboli dawnej świetności Dubeczna, którego dumą są także huta szkła oraz stadion sportowy.

więcej informacji »

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych
Lepsza Przyszłość Gminy Hańsk

 

Dubeczno, ul. Szkolna 5,
22-235 Hańsk Pierwszy
tel. 575-833-442,
e-mail: sil.dubeczno@gmail.com
www.dubeczno.pl
www.fb.com/sillepszaprzyszlosc

83 2130 0004 2001 0474 6731 0001
NIP: 565-150-96-70
REGON: 060406528
wpisane do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000313070

Koła Gospodyń Wiejskich integrują mieszkańców, tworzą płaszczyznę do międzypokoleniowej wymiany doświadczeń i kultywują lokalne tradycje. Swoimi osiągnięciami, pasjami i planami na przyszłość podzielili się 17 stycznia z Pierwszą Damą członkowie KGW ze wsi Hańsk Kolonia i KGW Ujazdów w województwie lubelskim, a także Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Dubeczno - Polesie Zachodnie.

 

 

 

 

 

– Bardzo cenię sobie działalność kół gospodyń wiejskich – zapewniła Małżonka Prezydenta, dziękując za wizytę. Goście zwiedzili Pałac Prezydencki, a następnie wzięli udział w spotkaniu z Agatą Kornhauser-Dudą. Panie mówiły o podjętych na rzecz mieszkańców inicjatywach, wspólnym spędzaniu czasu, wzajemnym wsparciu i bliskich relacjach, które pielęgnują. Podkreślały, że współczesne organizacje dbają o dawne tradycje i zwyczaje, popularyzując dziedzictwo kulturowe regionu, ale też pobudzają aktywność mieszkańców, integrują przedstawicieli wszystkich pokoleń, dają okazję do rozwoju, nauki i zabawy w przyjaznej, niemal rodzinnej atmosferze. Stowarzyszenia zrzeszają osoby w różnym wieku, coraz częściej pojawiają się w nich także panowie. Koła i stowarzyszenie z lubelszczyzny inicjują wiejskie i gminne spotkania kulturalne i rozrywkowe: pikniki, koncerty, wystawy, prowadzą też działalność wydawniczą i edukacyjną.

 

 

 

– Koła Gospodyń Wiejskich mają bardzo bogatą, ponad stupięćdziesięcioletnią tradycję, ale co ciekawe, w ostatnim roku powstało bardzo wiele nowych kół – podkreśliła Pierwsza Dama. – To świadczy o niezwykłej przedsiębiorczości i sile kobiet. Bowiem to głownie panie są inicjatorkami wydarzeń integrujących lokalną społeczność, chciałabym za to bardzo serdecznie podziękować – uzupełniła.

 

 

 

W Pałacu Prezydenckim rozmawiano o wsparciu rozwoju terenów wiejskich, działaniach poprawiających sytuację społeczno-zawodową mieszkańców wsi czy reprezentacji interesów lokalnych społeczności. Duży nacisk kładziono na potrzebę aktywizacji seniorów, ale także na rosnące zainteresowanie własną tożsamością i jej tradycjami wśród przedstawicieli młodego pokolenia.

 

 

 

Źródło: KPRP