Poznaj Dubeczno

Zapoznaj się z najważniejszymi obiektami w Dubecznie.                                                                   

więcej informacji »

Na łonie natury

Dubeczno jest miejscem wyjątkowym. Zamieszkują tu rzadkie gatunki zwierząt.                                                              

więcej informacji »

Dołącz do nas

Siłą naszego stowarzyszenia są członkowie na ogół mieszkańcy Dubeczna, ludzie gospodarczy, pomysłowi, wytrwali w dążeniu do celu. 

więcej informacji »

facebook likebox joomla module

Dołącz do nas

Przynieś wypełnioną deklarację na jedno z naszych spotkań i stań się jednym z nas!

Deklaracja dostępna tutaj.

O nas

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Lepsza Przyszłość Gminy Hańsk jest organizacją pozarządową zarejestrowaną we wrześniu 2008 r., powstałą z inicjatywy obecnych i byłych mieszkańców Dubeczna, którzy czują się odpowiedzialni za rozwój miejscowości oraz gminy i pragną, by jej potencjał był w pełni wykorzystany. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowy dom kultury, jeden z symboli dawnej świetności Dubeczna, którego dumą są także huta szkła oraz stadion sportowy.

więcej informacji »

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych
Lepsza Przyszłość Gminy Hańsk

 

Dubeczno, ul. Szkolna 5,
22-235 Hańsk Pierwszy
tel. 575-833-442,
e-mail: sil.dubeczno@gmail.com
www.dubeczno.pl
www.fb.com/sillepszaprzyszlosc

83 2130 0004 2001 0474 6731 0001
NIP: 565-150-96-70
REGON: 060406528
wpisane do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000313070

W sobotę, 22 czerwca 2019 r., w Domu Kultury w Dubecznie odbył się Dzień Hutnika. W programie wystąpiły zespoły: Koło Aktywnych Kobiet z Hańska, Kulczynianki z Kulczyna, Seniorki z Dubeczna, Swańki z Wyryk, Zespół Męski z Dubeczna. Marcin Obuchowski i Paweł Mazur zaprezentowali program składający się z piosenek autorskich i poezji śpiewanej pod tytułem „Pisane ciszą”. Na zakończenie odbyła się zabawa taneczna.

W czasie imprezy stoiska z tradycyjnymi wypiekami i przetworami prezentowały koła gospodyń wiejskich z Ujazdowa i Hańska-Kolonii. Można też było sfotografować się na warsztacie hutnika, który służył jako fotobudka. Organizatorem Dnia Hutnika było Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Dubeczno – Polesie Zachodnie” we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Hańsku, Domem Kultury w Dubecznie, firmą e.bit Jerzy Kudytyn z Włodawy oraz Kołem Gospodyń Wiejskich w Ujazdowie.

Dzień Hutnika 2019 odbył się dzięki wsparciu zadań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez gminę Hańsk w ramach zadania Upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego poprzez organizowanie tematycznych imprez kulturalnych w 2019 r.

Dofinansowanie z budżetu gminy Hańsk wyniosło 2.700,00 zł, z czego:

300,00 zł – produkty na przygotowanie poczęstunku,

2.400,00 zł – gaże dla artystów.

Wkład własny Stowarzyszenia wyniósł 1674,93 zł, z czego:

74,93 – wkład finansowy,

1.600,00 – nieodpłatne wykonanie pracy.
Fotorelacja z Dnia Hutnika dostępna jest tutaj