Poznaj Dubeczno

Zapoznaj się z najważniejszymi obiektami w Dubecznie.                                                                   

więcej informacji »

Na łonie natury

Dubeczno jest miejscem wyjątkowym. Zamieszkują tu rzadkie gatunki zwierząt.                                                              

więcej informacji »

Dołącz do nas

Siłą naszego stowarzyszenia są członkowie na ogół mieszkańcy Dubeczna, ludzie gospodarczy, pomysłowi, wytrwali w dążeniu do celu. 

więcej informacji »

facebook likebox joomla module

Dołącz do nas

Przynieś wypełnioną deklarację na jedno z naszych spotkań i stań się jednym z nas!

Deklaracja dostępna tutaj.

O nas

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Lepsza Przyszłość Gminy Hańsk jest organizacją pozarządową zarejestrowaną we wrześniu 2008 r., powstałą z inicjatywy obecnych i byłych mieszkańców Dubeczna, którzy czują się odpowiedzialni za rozwój miejscowości oraz gminy i pragną, by jej potencjał był w pełni wykorzystany. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowy dom kultury, jeden z symboli dawnej świetności Dubeczna, którego dumą są także huta szkła oraz stadion sportowy.

więcej informacji »

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych
Lepsza Przyszłość Gminy Hańsk

 

Dubeczno, ul. Szkolna 5,
22-235 Hańsk Pierwszy
tel. 575-833-442,
e-mail: sil.dubeczno@gmail.com
www.dubeczno.pl
www.fb.com/sillepszaprzyszlosc

83 2130 0004 2001 0474 6731 0001
NIP: 565-150-96-70
REGON: 060406528
wpisane do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000313070

27 maja 2017 r. w Domu Kultury w Dubecznie odbył się Dzień Dziecka. Imprezę zorganizowało Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Dubeczno – Polesie Zachodnie” we współpracy z Domem Kultury w Dubecznie oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Hańsku. Pomocy organizacyjnej udzieliły także: Komisariat Policji w Urszulinie i Centrum Komputerowe e-bit z Włodawy. Wsparcia finansowego udzieliła Gmina Hańsk.

Uczestnicy Dnia Dziecka mogli skorzystać z zabaw na wolnym powietrzu, takich jak puszczanie baniek mydlanych i malowanie kredą oraz we wnętrzu Domu Kultury w przygotowanym specjalnie na tę okazję kąciku zabaw dla najmłodszych, z którego z powodzeniem korzystali także ci starsi. Wielką atrakcją okazali się, goszczący po raz pierwszy w Dubecznie Sztukmistrze z Lublina, którzy zaprezentowali liczne zabawy zręcznościowe i warsztaty, dzięki którym można było opanować podstawy żonglerki, diabolo czy hula-hop. Dzięki obecności funkcjonariuszy Policji można było skorzystać ze znakowania i rejestracji roweru, z czego korzystała głównie starsza część młodzieży. Powodzeniem, jak zwykle cieszyły się pokazy OSP z Hańska. Strażacy ochotnicy pozwolili na zapoznanie się ze sprzętem, a następnie urządzili kąpiel w pianie. Pod koniec imprezy odbył się konkurs wiedzy o znakach drogowych z licznymi nagrodami, zwiększającymi bezpieczeństwo młodych użytkowników dróg. Zwieńczeniem Dnia Dziecka było ognisko. Fotorelacja z Dnia Dziecka dostępna jest tutaj.

W przygotowaniu imprezy udział wzięli (w kolejności alfabetycznej):

Monika Doszko (koordynator),

Marek Głąb (pokazy OSP),

Krzysztof Grabczak (nadzór, współpraca z Policją),

Waldemar Kacprzak (przygotowanie ogniska),

Piotr Kazanecki (dokumentacja i zdjęcia),

Jerzy Kudytyn (logistyka),

Barbara Piasecka (posiłki),

Anna Wasilewska (nadzór).

Specjalne podziękowania dla Pani Janiny Kołaczyk za dokarmianie organizatorów.

 

Dzień Dziecka odbył się w ramach umowy o realizację zadania publicznego nr 5/PPiW/2017 pod tytułem „Promocja dziedzictwa kulturalnego i walorów turystycznych Gminy Hańsk” zawartej między Gminą Hańsk a Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych „Dubeczno – Polesie Zachodnie”.

Koszt całkowity wydarzenia wyniósł 1 509,20 zł, w tym:

z dotacji – 925,00 zł,

z własnych środków finansowych – 213,00 zł,

z wkładu osobowego (koszt pracy wykonanej nieodpłatnie) – 371,20 zł.

 

Ze wskazanych wyżej środków sfinansowano:

- warsztaty Sztukmistrzów,

- tunele i namioty do kącika zabaw;

- prowiant na ognisko.

 

Bezpłatnie wykonano:

- znakowanie rowerów (Komenda Policji w Urszulinie),

- pokazy straży pożarnej (OSP w Hańsku),

- konkurs wiedzy o znakach drogowych (nagrody przekazane przez samorządy terytorialne),

 

- przygotowanie imprezy (wkład osobowy – nieodpłatna praca członków stowarzyszenia).