Poznaj Dubeczno

Zapoznaj się z najważniejszymi obiektami w Dubecznie.                                                                   

więcej informacji »

Na łonie natury

Dubeczno jest miejscem wyjątkowym. Zamieszkują tu rzadkie gatunki zwierząt.                                                              

więcej informacji »

Dołącz do nas

Siłą naszego stowarzyszenia są członkowie na ogół mieszkańcy Dubeczna, ludzie gospodarczy, pomysłowi, wytrwali w dążeniu do celu. 

więcej informacji »

Dołącz do nas

Przynieś wypełnioną deklarację na jedno z naszych spotkań i stań się jednym z nas!

Deklaracja dostępna tutaj.

O nas

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Lepsza Przyszłość Gminy Hańsk jest organizacją pozarządową zarejestrowaną we wrześniu 2008 r., powstałą z inicjatywy obecnych i byłych mieszkańców Dubeczna, którzy czują się odpowiedzialni za rozwój miejscowości oraz gminy i pragną, by jej potencjał był w pełni wykorzystany. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowy dom kultury, jeden z symboli dawnej świetności Dubeczna, którego dumą są także huta szkła oraz stadion sportowy.

więcej informacji »

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych
Lepsza Przyszłość Gminy Hańsk

 

Dubeczno, ul. Szkolna 5,
22-235 Hańsk Pierwszy
tel. 575-833-442,
e-mail: sil.dubeczno@gmail.com
www.dubeczno.pl
www.fb.com/sillepszaprzyszlosc

83 2130 0004 2001 0474 6731 0001
NIP: 565-150-96-70
REGON: 060406528
wpisane do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000313070

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Lepsza Przyszłość Gminy Hańsk z siedzibą w Dubecznie, ul. Szkolna 5, 22-235 Hańsk Pierwszy, (dalej: „Stowarzyszenie” lub „Administrator”), telefon: 575 833 442, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu zebrania podpisów popierających petycję i przekazania ich do właściwego organu władzy publicznej, tj. Starosty Włodawskiego, podstawę prawną przetwarzania stanowi Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

 

3. Stowarzyszenie będzie przetwarzać Twoje dane do czasu cofnięcia Twojej zgody, o której mowa w pkt 2, przy czym zgodę możesz cofnąć w dowolnym momencie; cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 

4. Dostęp do Twoich danych osobowych (tylko w niezbędnym zakresie) będą mieć wyłącznie upoważnieni członkowie Stowarzyszenia, osoby, którym Administrator powierzył zbiórkę podpisów – jedynie w celach i w zakresie niezbędnym do realizacji przez Stowarzyszenie wskazanego powyżej celu. Twoje dane osobowe przekażemy do właściwego organu władzy publicznej, tj. Starosty Włodawskiego. 

 

5. Masz pełne prawo do dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Stowarzyszenie, a w szczególności do:

  • dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych,
  • sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych,
  • żądania usunięcia danych osobowych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • przenoszenia danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

w przypadkach przewidzianych prawem.

W wyżej wymienionych przypadkach skontaktuj się z nami.

 

6. Jeśli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane w sposób niewłaściwy, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

7. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do podpisania petycji.