Poznaj Dubeczno

Zapoznaj się z najważniejszymi obiektami w Dubecznie.                                                                   

więcej informacji »

Na łonie natury

Dubeczno jest miejscem wyjątkowym. Zamieszkują tu rzadkie gatunki zwierząt.                                                              

więcej informacji »

Dołącz do nas

Siłą naszego stowarzyszenia są członkowie na ogół mieszkańcy Dubeczna, ludzie gospodarczy, pomysłowi, wytrwali w dążeniu do celu. 

więcej informacji »

facebook likebox joomla module

Dołącz do nas

Przynieś wypełnioną deklarację na jedno z naszych spotkań i stań się jednym z nas!

Deklaracja dostępna tutaj.

O nas

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Lepsza Przyszłość Gminy Hańsk jest organizacją pozarządową zarejestrowaną we wrześniu 2008 r., powstałą z inicjatywy obecnych i byłych mieszkańców Dubeczna, którzy czują się odpowiedzialni za rozwój miejscowości oraz gminy i pragną, by jej potencjał był w pełni wykorzystany. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowy dom kultury, jeden z symboli dawnej świetności Dubeczna, którego dumą są także huta szkła oraz stadion sportowy.

więcej informacji »

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych
Lepsza Przyszłość Gminy Hańsk

 

Dubeczno, ul. Szkolna 5,
22-235 Hańsk Pierwszy
tel. 575-833-442,
e-mail: sil.dubeczno@gmail.com
www.dubeczno.pl
www.fb.com/sillepszaprzyszlosc

83 2130 0004 2001 0474 6731 0001
NIP: 565-150-96-70
REGON: 060406528
wpisane do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000313070

Zarząd Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych „Dubeczno – Polesie Zachodnie” z siedzibą w Dubecznie, ul. Szklarska 5, 22-235 Hańsk Pierwszy informuje, że 31 grudnia 2014 r. w Lublinie zawarł z Samorządem Województwa Lubelskiego z siedzibą w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin umowę przyznania pomocy nr 02794-6930-UM0344593/14 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2014 na realizację operacji pt. Wystawa fotografii historycznej „Huta szkła w Dubecznie w XX wieku”, której celem jest popularyzacja dziejów hutnictwa szkła w miejscowości Dubeczno poprzez zorganizowanie wystawy archiwalnych fotografii w Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego we Włodawie oraz innych instytucjach na terenie działania LGD i poza jej terytorium oraz wydanie broszur informacyjnych i pocztówek okolicznościowych.

I. W związku z tym informujemy, że poszukujemy dostawców następujących towarów i wykonawców następujących usług:
1) usługa polegająca na wydruku 60 fotografii na papierze fotograficznym w rozmiarze 60x40 cm, zamontowaniu tego wydruku na piance utwardzonej o tych samych wymiarach oraz umieszczeniu na gotowym zdjęciu przyczepu, który umożliwi montaż na stojaku ekspozycyjnym;
2) 62 stojaki ekspozycyjne ze stalowych rur i siatki stalowej o wymiarach 200 cm wys. x 90 cm szer. z powierzchnią przeznaczoną na zawieszenie zdjęć 90x90 cm umieszczoną na górze stojaka;
3) usługa transportowa towarowa na trasie Dubeczno-Włodawa-Dubeczno-Włodawa (50 km) z postojem (4x30 min);
4) usługa cateringowa na 150 osób w formie szwedzkiego stołu zwierającego co najmniej kawę, herbatę, soki, wodę mineralną, ciastka oraz słodycze;
5) zestaw oznaczeń UE według podanego wzoru;
6) kronika o formacie A3;
7) wydruk 2 szt. informacji o wystawie na papierze fotograficznym w rozmiarze 60x40 cm, zamontowaniu tego wydruku na piance utwardzonej o tych samych wymiarach oraz umieszczeniu na gotowym zdjęciu przyczepu, który umożliwi montaż na stojaku ekspozycyjnym;
8) usługa polegająca na wydruku 100 plakatów według dostarczonego przez zamawiającego projektu w formacie A2 w pełnym kolorze jednostronnie w sposób zapewniający odporność wydruku na promienie słoneczne oraz wilgoć;
9) usługa polegająca na wydruku 1000 ulotek według dostarczonego przez zamawiającego projektu w formacie A4 falcowanym x 3 w pełnym kolorze dwustronnie w sposób zapewniający trwałość oraz odporność wydruku na promienie słoneczne oraz wilgoć;
10) usługa polegająca na wydruku 1000 pocztówek według dostarczonego przez zamawiającego projektu w standardowym formacie pocztówkowym dwustronnie – 1 strona w pełnym kolorze, druga ze standardowym nadrukiem pocztówkowym w sposób zapewniający estetykę i trwałość produktu;
11) usługa polegająca na wydruku 50 zaproszeń według dostarczonego przez zamawiającego wzoru o rozmiarze ½ A4 falcowana x 2 z nadrukiem kolorowym na 3 stronach;
12) 1 stempel okolicznościowy według dostarczonego przez zamawiającego wzoru;
13) usługa polegająca na zaprojektowaniu plakatu według tekstu dostarczonego przez zamawiającego;
14) usługa polegająca na zaprojektowaniu ulotki według tekstu dostarczonego przez zamawiającego;
15) usługa polegająca na zaprojektowaniu zaproszenia według tekstu dostarczonego przez zamawiającego;
16) usługa polegająca na zaprojektowaniu pocztówki zawierającej zdjęcie dostarczone przez zamawiającego;
17) usługa polegająca na zaprojektowaniu stempla okolicznościowego zawierającego znak i napis dostarczone przez zamawiającego.

II. Zamawiający oczekuje na oferty w ciągu 14 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia. Oferty należy składać na piśmie bezpośrednio lub pocztą na adres zamawiającego.

III. Oferta może zawierać propozycję cen netto (bez podatku VAT) na poszczególne produkty lub usługi, wszystkie z nich oraz wybrane. W ofercie należy uwzględniać ewentualne koszty transportu, pakowania i inne, które mogą wpłynąć na cenę.

IV. Zamawiający wybierze spośród dostarczonych ofert najbardziej korzystne cenowo, z uwzględnieniem kosztów, o których mowa w pkt. III, rozpatrując każdy produkt albo usługę odrębnie.