Poznaj Dubeczno

Zapoznaj się z najważniejszymi obiektami w Dubecznie.                                                                   

więcej informacji »

Na łonie natury

Dubeczno jest miejscem wyjątkowym. Zamieszkują tu rzadkie gatunki zwierząt.                                                              

więcej informacji »

Dołącz do nas

Siłą naszego stowarzyszenia są członkowie na ogół mieszkańcy Dubeczna, ludzie gospodarczy, pomysłowi, wytrwali w dążeniu do celu. 

więcej informacji »

facebook likebox joomla module

Dołącz do nas

Przynieś wypełnioną deklarację na jedno z naszych spotkań i stań się jednym z nas!

Deklaracja dostępna tutaj.

O nas

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Lepsza Przyszłość Gminy Hańsk jest organizacją pozarządową zarejestrowaną we wrześniu 2008 r., powstałą z inicjatywy obecnych i byłych mieszkańców Dubeczna, którzy czują się odpowiedzialni za rozwój miejscowości oraz gminy i pragną, by jej potencjał był w pełni wykorzystany. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowy dom kultury, jeden z symboli dawnej świetności Dubeczna, którego dumą są także huta szkła oraz stadion sportowy.

więcej informacji »

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych
Lepsza Przyszłość Gminy Hańsk

 

Dubeczno, ul. Szkolna 5,
22-235 Hańsk Pierwszy
tel. 575-833-442,
e-mail: sil.dubeczno@gmail.com
www.dubeczno.pl
www.fb.com/sillepszaprzyszlosc

83 2130 0004 2001 0474 6731 0001
NIP: 565-150-96-70
REGON: 060406528
wpisane do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000313070

Jest nam niezwykle miło poinformować o kolejnym sukcesie zaprzyjaźnionego zespołu "Seniorki" z Domu Kultury w Dubecznie. Po niewątpliwie zasłużonym podwójnym wyróżnieniu (za wykonanie kolędy w języku polskim i ukraińskim oraz w konkursie na tradycyjna potrawę wigilijną polsko-białorusko-ukraińskiego pogranicza) na Festiwalu Kolęd i Szczodrywek nad Bugiem, który odbył się w styczniu tego roku we Włodawie, przyszedł czas na kolejny, dobrze oceniony występ.
16 lutego "Seniorki" odebrały z rąk Starosty Chełmskiego Pawła Ciechana i Wójta Gminy Rejowiec Tadeusza Górskiego wyróżnienie w kategorii Zespoły w XX Regionalnym Przeglądzie Piosenki i Przyśpiewki Ludowej.
Serdecznie gratulujemy.