Poznaj Dubeczno

Zapoznaj się z najważniejszymi obiektami w Dubecznie.                                                                   

więcej informacji »

Na łonie natury

Dubeczno jest miejscem wyjątkowym. Zamieszkują tu rzadkie gatunki zwierząt.                                                              

więcej informacji »

Dołącz do nas

Siłą naszego stowarzyszenia są członkowie na ogół mieszkańcy Dubeczna, ludzie gospodarczy, pomysłowi, wytrwali w dążeniu do celu. 

więcej informacji »

facebook likebox joomla module

Dołącz do nas

Przynieś wypełnioną deklarację na jedno z naszych spotkań i stań się jednym z nas!

Deklaracja dostępna tutaj.

O nas

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Lepsza Przyszłość Gminy Hańsk jest organizacją pozarządową zarejestrowaną we wrześniu 2008 r., powstałą z inicjatywy obecnych i byłych mieszkańców Dubeczna, którzy czują się odpowiedzialni za rozwój miejscowości oraz gminy i pragną, by jej potencjał był w pełni wykorzystany. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowy dom kultury, jeden z symboli dawnej świetności Dubeczna, którego dumą są także huta szkła oraz stadion sportowy.

więcej informacji »

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych
Lepsza Przyszłość Gminy Hańsk

 

Dubeczno, ul. Szkolna 5,
22-235 Hańsk Pierwszy
tel. 575-833-442,
e-mail: sil.dubeczno@gmail.com
www.dubeczno.pl
www.fb.com/sillepszaprzyszlosc

83 2130 0004 2001 0474 6731 0001
NIP: 565-150-96-70
REGON: 060406528
wpisane do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000313070

Z przyjemnością informujemy, że 31 grudnia 2021 r. nasze Stowarzyszenie ukończyło realizację projektu „Poprawa dostępności dawnej strzelnicy” w ramach działania „Ochrona dóbr kultury, dziedzictwa narodowego i tradycji gminy Hańsk”. Zadanie polegało na poprawieniu dostępności i właściwym oznaczeniu strzelnicy wykorzystywanej w okresie międzywojennym. Znajduje się ona w północnej części miejscowości Dubeczno, niedaleko granicy ze Żdżarką. Można do niej dotrzeć kierując się oznaczeniami wskazującymi Jezioro Dubeczeńskie. Dzięki realizacji zadania mieszkańcy gminy Hańsk oraz osoby mieszkające poza gminą, w szczególności miłośnicy historii małych ojczyzn będą mogli poznać to miejsce. Część mieszkańców gminy Hańsk, w szczególności osoby, które osiedliły się na tym terenie niedawno, ale także młode pokolenie „osiadłych” może czuć się słabo związane z lokalną tradycją i historią. Dzięki realizacji zadania będą oni mogli „dotknąć” historii nie w postaci kart książki, do której młodzież sięga coraz rzadziej, ale przez bezpośrednie obcowanie z odpowiednio wyeksponowanymi obiektami o wartości historycznej. Realizacja zadania jest także odpowiedzią na zapotrzebowanie ze strony miłośników historii małych ojczyzn oraz potomków osób, które w przeszłości zamieszkiwały teren gminy Hańsk. Projekt w części polegającej na oczyszczeniu terenu z zakrzaczeń i ustawieniu tablicy informacyjnej kosztował 1.944,03 zł i został sfinansowany z dotacji udzielonej przez Wójta Gminy Hańsk (1.894,03 zł) oraz środków własnych SIL (50,00 zł). Pozostałe prace: koncepcja projektu, wyszukiwanie materiałów źródłowych i ikonograficznych, przygotowanie treści tablicy informacyjnej oraz nadzór nad prawidłową realizacją prac zleconych i zamówień zostały wykonane w ramach wkładu własnego w postaci pracy nieodpłatnej. Realizacja projektu nie byłaby możliwa bez zgody Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie Pani Kamili Grzywaczewskiej oraz dzierżawcy terenu Pana Sławomira Kuli, którym serdecznie dziękujemy.