Zarząd Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych "Dubeczno - Polesie Zachodnie" informuje, że 10 maja 2018 r. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód zmienił dane Stowarzyszenia  w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W zakresie Statutu zaakceptował zmianę liczebności członków Zarządu na 3 osoby, Komisji Rewizyjnej na 2 osoby, ponadto dopuścił prowadzenie przez Stowarzyszenie odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Sąd zarejestrował także organy Stowarzyszenia na kadencję 2018-2020: Zarząd w składzie Piotr Kazanecki - prezes, Ewa Maszewska - wiceprezes, Adam Szelągowski - skarbnik oraz Komisję Rewizyjną w składzie Barbara Piasecka, Zofia Michałowicz.