Zarząd Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych "Dubeczno - Polesie Zachodnie" informuje, że 19 lutego 2018 r. w Hańsku Pierwszym zawarł z Wójtem Gminy Hańsk Umowę o realizację zadania publicznego nr 3/PPiW/2018 pod tytułem "Upowszechnianie kultury, promowanie walorów turystycznych Gminy Hańsk oraz organizacja imprez kulturalnych w 2018 r.

Umowa zakłada zrealizowanie przez Stowarzyszenie:

- Dnia Dziecka

- Dnia Polesia Zachodniego

- Wieczoru Wspomnień

Całkowity koszt realizacji zadania ostał określony na 5.530,90 zł, w tym:

- dofinansowanie z budżetu gminy - 3.000,00 zł

- wkład własny finansowy - 200,00 zł

- wkład własny osobowy (praca wykonywana nieodpłatnie) - 2.330,90 zł.

O szczegółowych terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć będziemy informować na bieżąco.