Poznaj Dubeczno

Zapoznaj się z najważniejszymi obiektami w Dubecznie.                                                                   

więcej informacji »

Na łonie natury

Dubeczno jest miejscem wyjątkowym. Zamieszkują tu rzadkie gatunki zwierząt.                                                              

więcej informacji »

Dołącz do nas

Siłą naszego stowarzyszenia są członkowie na ogół mieszkańcy Dubeczna, ludzie gospodarczy, pomysłowi, wytrwali w dążeniu do celu. 

więcej informacji »

facebook likebox joomla module

Dołącz do nas

Przynieś wypełnioną deklarację na jedno z naszych spotkań i stań się jednym z nas!

Deklaracja dostępna tutaj.

O nas

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Lepsza Przyszłość Gminy Hańsk jest organizacją pozarządową zarejestrowaną we wrześniu 2008 r., powstałą z inicjatywy obecnych i byłych mieszkańców Dubeczna, którzy czują się odpowiedzialni za rozwój miejscowości oraz gminy i pragną, by jej potencjał był w pełni wykorzystany. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowy dom kultury, jeden z symboli dawnej świetności Dubeczna, którego dumą są także huta szkła oraz stadion sportowy.

więcej informacji »

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych
Lepsza Przyszłość Gminy Hańsk

 

Dubeczno, ul. Szkolna 5,
22-235 Hańsk Pierwszy
tel. 575-833-442,
e-mail: sil.dubeczno@gmail.com
www.dubeczno.pl
www.fb.com/sillepszaprzyszlosc

83 2130 0004 2001 0474 6731 0001
NIP: 565-150-96-70
REGON: 060406528
wpisane do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000313070

Zarząd Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych "Dubeczno - Polesie Zachodnie" informuje, że 19 lutego 2018 r. w Hańsku Pierwszym zawarł z Wójtem Gminy Hańsk Umowę o realizację zadania publicznego nr 3/PPiW/2018 pod tytułem "Upowszechnianie kultury, promowanie walorów turystycznych Gminy Hańsk oraz organizacja imprez kulturalnych w 2018 r.

Umowa zakłada zrealizowanie przez Stowarzyszenie:

- Dnia Dziecka

- Dnia Polesia Zachodniego

- Wieczoru Wspomnień

Całkowity koszt realizacji zadania ostał określony na 5.530,90 zł, w tym:

- dofinansowanie z budżetu gminy - 3.000,00 zł

- wkład własny finansowy - 200,00 zł

- wkład własny osobowy (praca wykonywana nieodpłatnie) - 2.330,90 zł.

O szczegółowych terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć będziemy informować na bieżąco.