18 listopada 2017 r. w Domu Kultury w Dubecznie odbył się VII Wieczór Wspomnień. Imprezę zorganizowało Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Dubeczno – Polesie Zachodnie” we współpracy z sympatykami. Pomocy organizacyjnej udzielił także Gminny Ośrodek Kultury w Hańsku. Wsparcia finansowego udzieliła Gmina Hańsk.

W czasie VII Wieczoru Wspomnień premierowo zaprezentowano film Zygmunta Kolasy „Huta Szkła w Dubecznie w 1991 roku”. Opracowany cyfrowo, w oryginale analogowy film przedstawia przeniesienie produkcji szkła do nowej hali, poświęcenie zakładu oraz proces produkcji i obróbki szkła. Po obejrzeniu dzieła uczestnicy wysłuchali wspomnień najstarszych pracowników huty oraz komentarzy gości: autora filmu Zygmunta Kolasy, wójta gminy Hańsk Marka Kopieniaka, dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Hańsku Ariela Struskiego oraz proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej w Dubecznie Tomasza Paśniczka. Kilkadziesiąt zebranych w sali widowiskowej Domu Kultury w Dubecznie osób mogło także skorzystać z przygotowanego na tę okazję słodkiego poczęstunku. Fotorelacja z VII Wieczoru Wspomnień dostępna jest tutaj.

 

W przygotowaniu imprezy udział wzięli (w kolejności alfabetycznej):

Marcin Dywański (obsługa nagłośnienia),

Krzysztof Grabczak (dokumentacja fotograficzna),

Halina Kacprzak (pomoc i wsparcie),

Waldemar Kacprzak (koordynator),

Piotr Kazanecki (prowadzenie),

Jerzy Kudytyn (pomoc i wsparcie),

Zofia Michałowicz (opowieści),

Barbara Olszewska (pomoc i wsparcie),

Barbara Piasecka (promocja),

Krzysztof Skotak (pomoc i wsparcie),

Dorota Szelągowska (pomoc i wsparcie),

Adam Szelągowski (przygotowanie DVD).

Specjalne podziękowania dla Pań A. i J. za przygotowanie poczęstunku.

 

Wieczór Wspomnień odbył się w ramach umowy o realizację zadania publicznego nr 5/PPiW/2017 pod tytułem „Promocja dziedzictwa kulturalnego i walorów turystycznych Gminy Hańsk” zawartej między Gminą Hańsk a Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych „Dubeczno – Polesie Zachodnie”.

Koszt całkowity wydarzenia wyniósł 308,50 zł, w tym:

z dotacji – 100,00 zł,

z własnych środków finansowych – 23,00 zł,

z wkładu osobowego (koszt pracy wykonanej nieodpłatnie) – 185,50 zł.

 

Ze wskazanych wyżej środków sfinansowano produkty do przygotowania poczęstunku

Przygotowanie imprezy stanowił wkład osobowy – nieodpłatna praca członków stowarzyszenia.