Poznaj Dubeczno

Zapoznaj się z najważniejszymi obiektami w Dubecznie.                                                                   

więcej informacji »

Na łonie natury

Dubeczno jest miejscem wyjątkowym. Zamieszkują tu rzadkie gatunki zwierząt.                                                              

więcej informacji »

Dołącz do nas

Siłą naszego stowarzyszenia są członkowie na ogół mieszkańcy Dubeczna, ludzie gospodarczy, pomysłowi, wytrwali w dążeniu do celu. 

więcej informacji »

Facebook

O nas

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Dubeczno - Polesie Zachodnie" jest organizacją pozarządową zarejestrowaną we wrześniu 2008 r., powstałą z inicjatywy obecnych i byłych mieszkańców Dubeczna, którzy czują się odpowiedzialni za rozwój miejscowości i pragną, by jej potencjał był w pełni wykorzystany. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowy dom kultury, jeden z symboli dawnej świetności Dubeczna, którego dumą są także huta szkła oraz stadion sportowy.

więcej informacji »

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych
„Dubeczno – Polesie Zachodnie”

 

Dubeczno, ul. Szkolna 5,
22-235 Hańsk Pierwszy
tel. 575-833-442,
e-mail: sil.dubeczno@gmail.com
www.dubeczno.pl
www.facebook.com/sildubeczno

83 2130 0004 2001 0474 6731 0001
NIP: 565-150-96-70,
REGON: 060406528,
wpisane do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000313070

Zarząd Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych „Dubeczno – Polesie Zachodnie” informuje, że w dniu 14 lutego 2017 r. w Hańsku Pierwszym zawarł umowę z Gminą Hańsk o realizację zadania publicznego, o której mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 139 ze zm.) nr 5/PPiW/2017 pod tytułem „Promocja dziedzictwa kulturalnego i walorów turystycznych Gminy Hańsk”.

 

Dotacja, której wysokość wyniesie 1.925,00 zł zostanie przeznaczona na:

  1. VII Dzień Polesia Zachodniego;
  2. Dzień Dziecka;
  3. Wieczorek „Wspomnień Czar”.

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież