Poznaj Dubeczno

Zapoznaj się z najważniejszymi obiektami w Dubecznie.                                                                   

więcej informacji »

Na łonie natury

Dubeczno jest miejscem wyjątkowym. Zamieszkują tu rzadkie gatunki zwierząt.                                                              

więcej informacji »

Dołącz do nas

Siłą naszego stowarzyszenia są członkowie na ogół mieszkańcy Dubeczna, ludzie gospodarczy, pomysłowi, wytrwali w dążeniu do celu. 

więcej informacji »

facebook likebox joomla module

Dołącz do nas

Przynieś wypełnioną deklarację na jedno z naszych spotkań i stań się jednym z nas!

Deklaracja dostępna tutaj.

O nas

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Lepsza Przyszłość Gminy Hańsk jest organizacją pozarządową zarejestrowaną we wrześniu 2008 r., powstałą z inicjatywy obecnych i byłych mieszkańców Dubeczna, którzy czują się odpowiedzialni za rozwój miejscowości oraz gminy i pragną, by jej potencjał był w pełni wykorzystany. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowy dom kultury, jeden z symboli dawnej świetności Dubeczna, którego dumą są także huta szkła oraz stadion sportowy.

więcej informacji »

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych
Lepsza Przyszłość Gminy Hańsk

 

Dubeczno, ul. Szkolna 5,
22-235 Hańsk Pierwszy
tel. 575-833-442,
e-mail: sil.dubeczno@gmail.com
www.dubeczno.pl
www.fb.com/sillepszaprzyszlosc

83 2130 0004 2001 0474 6731 0001
NIP: 565-150-96-70
REGON: 060406528
wpisane do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000313070


24 września na stadionie „Hutnika” w Dubecznie odbył się V Powiatowy Turniej Dzikich Drużyn Piłkarskich. Na uczestników zawodów czekały liczne nagrody: medale, pamiątkowe dyplomy, puchar dla najlepszej drużyny oraz nagroda rzeczowa dla najlepszego piłkarza. Po zażartej rywalizacji wyłoniono zwycięzców. Trzecie miejsce uzyskała drużyna FC Królewscy, drugie drużyna Noł Nejm, natomiast laur zwycięstwa przypadł w udziale drużynie o nazwie Piotrek gdzie jesteś? Za najlepszego piłkarza zawodów uznano Rafała Jurka z FC Królewscy. Turniej zorganizowało Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Dubeczno – Polesie Zachodnie” z Klubem Sportowym „Hutnik” Dubeczno we współpracy ze Starostwem Powiatowym we Włodawie oraz firmą e.bit z Włodawy.

Fotorelacja z turnieju znajduje się tutaj.