Dokumenty:

Regulamin 
Formularz zgłoszeniowy 
Zgoda rodziców