Poznaj Dubeczno

Zapoznaj się z najważniejszymi obiektami w Dubecznie.                                                                   

więcej informacji »

Na łonie natury

Dubeczno jest miejscem wyjątkowym. Zamieszkują tu rzadkie gatunki zwierząt.                                                              

więcej informacji »

Dołącz do nas

Siłą naszego stowarzyszenia są członkowie na ogół mieszkańcy Dubeczna, ludzie gospodarczy, pomysłowi, wytrwali w dążeniu do celu. 

więcej informacji »

facebook likebox joomla module

Dołącz do nas

Przynieś wypełnioną deklarację na jedno z naszych spotkań i stań się jednym z nas!

Deklaracja dostępna tutaj.

O nas

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Lepsza Przyszłość Gminy Hańsk jest organizacją pozarządową zarejestrowaną we wrześniu 2008 r., powstałą z inicjatywy obecnych i byłych mieszkańców Dubeczna, którzy czują się odpowiedzialni za rozwój miejscowości oraz gminy i pragną, by jej potencjał był w pełni wykorzystany. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowy dom kultury, jeden z symboli dawnej świetności Dubeczna, którego dumą są także huta szkła oraz stadion sportowy.

więcej informacji »

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych
Lepsza Przyszłość Gminy Hańsk

 

Dubeczno, ul. Szkolna 5,
22-235 Hańsk Pierwszy
tel. 575-833-442,
e-mail: sil.dubeczno@gmail.com
www.dubeczno.pl
www.fb.com/sillepszaprzyszlosc

83 2130 0004 2001 0474 6731 0001
NIP: 565-150-96-70
REGON: 060406528
wpisane do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000313070

Zarząd Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych „Dubeczno – Polesie Zachodnie” zaprasza do złożenia oferty na prowadzenie stoiska gastronomicznego na zasadach wyłączności 14 sierpnia 2016 r. na stadionie sportowym w Dubecznie w czasie organizowanego przez stowarzyszenie VI Dnia Polesia Zachodniego. Oferta powinna obejmować co najmniej odpłatne wydawanie posiłków z grilla, napoje zimne bezalkoholowe oraz piwo. Mile widziane będzie określenie przez oferenta formy wsparcia imprezy w przypadku wyboru jego oferty. Wyłączność będzie obejmowała wyłącznie produkty podane w ofercie.

Składanie ofert może odbywać się drogą korespondencyjną, e-mailową oraz osobiście. Kontakty podane są w dalszej części zaproszenia. Termin zgłaszania ofert mija 1 sierpnia 2016 r. (liczy się data dotarcia oferty). O wyborze oferent zostanie poinformowany telefonicznie do 5 sierpnia 2016 r. Po stronie oferenta będzie należało uzyskanie odpowiednich zezwoleń, w tym na podawanie napojów alkoholowych. Teren imprezy jest objęty możliwością uzyskiwania pozwoleń czasowych.

Jednocześnie informujemy, że cieszący się popularnością Dzień Polesia Zachodniego od swoich początków w 2010 r. gromadzi wiernych uczestników, którzy rekrutują się nie tylko spośród mieszkańców regionu, ale i turystów wypoczywających w Okunince nad Jeziorem Białym.

W przypadku dodatkowego wsparcia organizacji VI Dnia Polesia Zachodniego oferujemy wymienienie Państwa jako sponsora.

Oferty należy składać i dodatkowe informacje można uzyskać:

pocztą: Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Dubeczno – Polesie Zachodnie”, Dubeczno, ul. Szklarska 3/7 22-235 Hańsk Pierwszy,

e-mail: adam.szelagowski.97 @gmail.com

osobiście po wcześniejszym kontakcie telefonicznym: Adam Szelągowski, tel. 696 065 228