1 maja 2016 r. godz. 17.00 w sali wystawowej Miejskiego Ośrodka Kultury „Dworek” w Rejowcu Fabrycznym miał miejsce wernisaż wystawy fotografii historycznej „Huta szkła w Dubecznie w XX wieku”.

Wernisaż rozpoczął się od wystąpienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury „Dworek” Anny Łopaciuk, która wprowadziła uczestników w charakter wystawy. W imieniu Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych „Dubeczno – Polesie Zachodnie” wystąpił prezes Piotr Kazanecki, który zaprezentował działalność stowarzyszenia i zapoznał zebranych z ideą, która przyświecała wystawie oraz przedstawił zagadnienia techniczne związane z organizacją przedsięwzięcia. Proces ręcznej produkcji i obróbki szkła został szeroko omówiony przez Waldemara Kacprzaka, zaś rys historyczny przedstawiła Zofia Michałowicz. Burmistrz Rejowca Fabrycznego Stanisław Bodys w swoim wystąpieniu skupił się na podobieństwach łączących miejscowości Dubeczno i Rejowiec Fabryczny: stosunkowo młode miejscowości, których istnienie wiąże się z produkcją szkła w przypadku Dubeczna i cementu w przypadku Rejowca Fabrycznego.

Wystawa, dotychczas prezentowana w Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego we Włodawie, Domu Kultury w Dubecznie, Gminnym Ośrodku Kultury w Hańsku, siedzibie Poleskiego Parku Narodowego w Urszulinie oraz w Chełmskiej Bibliotece Publicznej w Chełmie, została zrealizowana przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Dubeczno – Polesie Zachodnie” przy wsparciu finansowym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.

 

Fotorelacja z wernisażu znajduje się tutaj