Poznaj Dubeczno

Zapoznaj się z najważniejszymi obiektami w Dubecznie.                                                                   

więcej informacji »

Na łonie natury

Dubeczno jest miejscem wyjątkowym. Zamieszkują tu rzadkie gatunki zwierząt.                                                              

więcej informacji »

Dołącz do nas

Siłą naszego stowarzyszenia są członkowie na ogół mieszkańcy Dubeczna, ludzie gospodarczy, pomysłowi, wytrwali w dążeniu do celu. 

więcej informacji »

facebook likebox joomla module

Dołącz do nas

Przynieś wypełnioną deklarację na jedno z naszych spotkań i stań się jednym z nas!

Deklaracja dostępna tutaj.

O nas

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Lepsza Przyszłość Gminy Hańsk jest organizacją pozarządową zarejestrowaną we wrześniu 2008 r., powstałą z inicjatywy obecnych i byłych mieszkańców Dubeczna, którzy czują się odpowiedzialni za rozwój miejscowości oraz gminy i pragną, by jej potencjał był w pełni wykorzystany. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowy dom kultury, jeden z symboli dawnej świetności Dubeczna, którego dumą są także huta szkła oraz stadion sportowy.

więcej informacji »

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych
Lepsza Przyszłość Gminy Hańsk

 

Dubeczno, ul. Szkolna 5,
22-235 Hańsk Pierwszy
tel. 575-833-442,
e-mail: sil.dubeczno@gmail.com
www.dubeczno.pl
www.fb.com/sillepszaprzyszlosc

83 2130 0004 2001 0474 6731 0001
NIP: 565-150-96-70
REGON: 060406528
wpisane do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000313070

1 maja 2016 r. godz. 17.00 w sali wystawowej Miejskiego Ośrodka Kultury „Dworek” w Rejowcu Fabrycznym miał miejsce wernisaż wystawy fotografii historycznej „Huta szkła w Dubecznie w XX wieku”.

Wernisaż rozpoczął się od wystąpienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury „Dworek” Anny Łopaciuk, która wprowadziła uczestników w charakter wystawy. W imieniu Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych „Dubeczno – Polesie Zachodnie” wystąpił prezes Piotr Kazanecki, który zaprezentował działalność stowarzyszenia i zapoznał zebranych z ideą, która przyświecała wystawie oraz przedstawił zagadnienia techniczne związane z organizacją przedsięwzięcia. Proces ręcznej produkcji i obróbki szkła został szeroko omówiony przez Waldemara Kacprzaka, zaś rys historyczny przedstawiła Zofia Michałowicz. Burmistrz Rejowca Fabrycznego Stanisław Bodys w swoim wystąpieniu skupił się na podobieństwach łączących miejscowości Dubeczno i Rejowiec Fabryczny: stosunkowo młode miejscowości, których istnienie wiąże się z produkcją szkła w przypadku Dubeczna i cementu w przypadku Rejowca Fabrycznego.

Wystawa, dotychczas prezentowana w Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego we Włodawie, Domu Kultury w Dubecznie, Gminnym Ośrodku Kultury w Hańsku, siedzibie Poleskiego Parku Narodowego w Urszulinie oraz w Chełmskiej Bibliotece Publicznej w Chełmie, została zrealizowana przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Dubeczno – Polesie Zachodnie” przy wsparciu finansowym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.

 

Fotorelacja z wernisażu znajduje się tutaj