Dnia 29 stycznia odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia. Walne Zgromadzenie udzieliło Zarządowi absolutorium za 2015 r. oraz przyjęło plan pracy na rok 2016. Przedstawiono Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie merytoryczne i sprawozdanie finansowe Zarządu oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Ponadto odbyły się wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia na kadencję 2016-2017. Prezesem Stowarzyszenia pozostał Piotr Kazanecki, Wiceprezesem została Ewa Maszewska, stanowisko Skarbnika powierzono po raz drugi Dorocie Szelągowskiej. Ponadto Członkami Zarządu zostali Małgorzata Kończal oraz Waldemar Kacprzak. Skład Komisji Rewizyjnej przedstawia się następująco: Barbara Piasecka (Przewodnicząca) oraz Barbara Korona i Zofia Michałowicz.
 
Na naszym fanpage'u oraz stronie internetowej znajduje się terminarz naszych comiesięcznych spotkań. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.