Dokumenty:

Regulamin
Formularz zgłoszeniowy
Zgoda rodziców